Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvény (FATCA) végrehajtása céljából Franciaország és az Egyesült Államok kötött létrejött kormányközi megállapodással kapcsolatos jogsértési panasz állásáról a panaszos tájékoztatásának az Európai Bizottság általi állítólagos elmulasztása