Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Az EU-Kína Baráti Csoporttal kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelem Európai Parlament általi kezelése