Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

A peszticidek Európai Bizottság által jóváhagyott hatóanyagaival kapcsolatos kutatási és fejlesztési információk Bizottság általi kezelésének módja

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.