Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

A javasolt „közös érdekű energiaprojektek” fenntarthatósága és éghajlatra gyakorolt hatása értékelésének Európai Bizottság általi biztosítása

Az európai ombudsman vizsgálatot indított arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság hogyan biztosítja az energetikai infrastrukturális projektek fenntarthatóságának és éghajlatra gyakorolt hatásának értékelését, mielőtt felkerülnének a „közös érdekű projektek”* listájára. A vizsgálat egy panaszon alapul, amely azt állítja, hogy a gázprojekteket a jegyzékbe való felvételük előtt nem értékelik megfelelően.

Az ombudsman levelet írt a Bizottságnak, amelyben további tájékoztatást kért arról, hogy miként végezte el az ilyen értékeléseket a közös érdekű projektként kijelölt gáz- és olajprojektekkel kapcsolatban.

* A közös érdekű projektek kulcsfontosságú, határokon átnyúló infrastrukturális projektek, amelyek összekapcsolják az uniós országok energiarendszereit. A közös érdekű projektek gyorsított tervezésben és engedélyezésben részesülnek, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) történő finanszírozásért folyamodhatnak.