Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Postupanje Europske komisije s pritužbom o državnoj potpori koja se odnosi na zgradu „Elbtower” u Hamburgu

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.