Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Traitement par la Commission d’une plainte relative à une aide d’État concernant le bâtiment «Elbtour» à Hambourg

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.