Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Euroopan lääkeviraston(EMA) tapa organisoida ja johtaa ad hoc -asiantuntijaryhmän kokousta 16. helmikuuta 2022 IPIQUE-valmisteen uudelleenarviointimenettelyn yhteydessä