Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kuidas Euroopa Komisjon käsitles taotlust anda üldsusele juurdepääs 1985.–1986. aasta konkursitoimikutega seotud dokumentidele