Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Euroopa Komisjoni suutmatus vastata tagasisidepäringule pärast inimkaubanduse ohvritele psühholoogilise toe pakkumise taotluse tagasilükkamist