Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA) suutmatus vastata Ühendkuningriigi poolt pärast Brexitit välja antud piloodilubade kehtivust ja tunnustamist käsitlevatele küsimustele