Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kuidas Euroopa Komisjon tagab kavandatud ühist huvi pakkuvate energiaprojektide jätkusuutlikkuse ja kliimamõju hindamise

Euroopa Ombudsman on algatanud uurimise selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon tagab, et energiataristu projektide jätkusuutlikkust ja kliimamõju hinnatakse enne nende kandmist ühishuviprojektide loetellu*. Uurimine põhineb kaebusel, milles väidetakse, et gaasiprojekte ei hinnata enne loetellu kandmist piisavalt.

Ombudsman on palunud komisjonilt lisateavet selle kohta, kuidas komisjon teostas selliseid hindamisi ühishuviprojektideks määratud gaasi- ja naftaprojektide puhul.

* Ühishuviprojektid on olulised piiriülesed taristuprojektid, mis ühendavad ELi riikide energiasüsteeme. Ühishuviprojektidele kehtivad kiirendatud planeerimine ja lubade andmine ning need projektid võivad taotleda rahastamist Euroopa ühendamise rahastust.