Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

The Commission’s handling of a state aid complaint concerning the ‘Elbtower’ building in Hamburg

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.