Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og dets organisation og afholdelse af ad hoc-ekspertgruppens møde den 16. februar 2022 omkring den fornyede gennemgang af lægemidlet IPIQUE