Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kommissionens behandling af en statsstøtteklage vedrørende "Elbtower"-bygningen i Hamburg

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.