Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Hvordan Kommissionen sikrer vurdering af bæredygtigheden og klimavirkningerne af foreslåede energiprojekter af fælles interesse

Den Europæiske Ombudsmand har indledt en undersøgelse af, hvordan Europa-Kommissionen sikrer, at bæredygtigheden og klimavirkningerne af energiinfrastrukturprojekter vurderes, inden de opføres på listen over projekter af fælles interesse*. Undersøgelsen er baseret på en klage, hvori det hævdes, at gasprojekter ikke vurderes tilstrækkeligt, inden de opføres på listen.

Ombudsmanden har skriftligt anmodet Kommissionen om yderligere oplysninger om, hvordan den har foretaget sådanne vurderinger i forbindelse med gas- og olieprojekter, der er udpeget som projekter af fælles interesse.

* Projekter af fælles interesse er vigtige grænseoverskridende infrastrukturprojekter, der forbinder EU-landenes energisystemer. Projekter af fælles interesse drager fordel af hurtigere planlægning og tilladelsesprocedurer og kan ansøge om finansiering fra Connecting Europe-faciliteten (CEF).