Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Organizace a vedení zasedání ad hoc expertní skupiny, které se konalo dne 16. února 2022 v souvislosti s postupem přezkoumání přípravku IPIQUE, ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)