Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Nepřijetí konečného rozhodnutí Evropskou komisí ohledně žádosti o přístup veřejnosti k „plánům spravedlivé územní transformace“