Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Odmítnutí Evropské komise poskytnout dvojnásobný příspěvek na vyživované dítě zaměstnanci s dítětem se zdravotním postižením