Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Způsob, jakým Evropská komise řešila stížnost, v níž se uvádělo, že vítěz ceny Horizon Prize za technologie blockchain pro sociální využití, kterou uděluje Evropská rada pro inovace, nevlastní práva duševního vlastnictví k vítěznému příspěvku