Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.