Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Způsob, jakým Evropská komise zajišťuje posuzování udržitelnosti a klimatického dopadu navrhovaných energetických „projektů společného zájmu“

Evropská veřejná ochránkyně práv zahájila šetření způsobu, jakým Evropská komise zajišťuje posuzování udržitelnosti a klimatického dopadu projektů energetické infrastruktury před jejich zařazením na seznam „projektů společného zájmu“ *. Šetření je založeno na stížnosti, podle níž nejsou projekty týkající se zemního plynu před zařazením na uvedený seznam dostatečně posuzovány.

Veřejná ochránkyně práv písemně požádala Komisi o další informace ohledně toho, jak posuzovala projekty týkající se zemního plynu a ropy, které byly označeny za projekty společného zájmu.

* Projekty společného zájmu jsou klíčové projekty přeshraniční infrastruktury propojující energetické systémy zemí EU. Na projekty společného zájmu se vztahuje urychlené plánování a udělování povolení a v souvislosti s nimi lze požádat o finanční prostředky z Nástroje pro propojení Evropy.