Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Организирането и провеждането от страна на Европейската агенция по лекарствата (EMA) на заседанието на Експертна група ad hoc (AHEG) на 16 февруари 2022 г., проведено в рамките на процедурата по преразглеждане на продукта IPIQUE