Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на писма, в които се изразява загриженост относно разрушаването на училищна сграда в контекста на финансиран от ЕС проект в Кипър