Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Липсата на отговор от страна на представителството на Европейската комисия в Кипър на искане относно антигенните тестове за COVID-19