Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на искане за публичен достъп до кореспонденция, разменена с гражданин във връзка с преписка за държавна помощ