Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Липса на потвърждение от страна на Европейската комисия на получаването на жалба за нарушение на законодателството на ЕС от страна на Италия относно сътрудничеството в областта на режима на съпружеска имуществена общност