Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Как Европейската комисия е разгледала жалба за това, че носител на наградата на Европейския съвет по иновациите по програма „Хоризонт“ за „Блоквериги за социално благо“ не притежава правата върху интелектуална собственост по отношение на печелившата кандидатура