Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Как Европейската комисия гарантира, че се оценява въздействието върху устойчивостта и климата на предложените енергийни „проекти от общ интерес“

Европейският омбудсман започна проверка на начина, по който Европейската комисия гарантира, че устойчивостта и въздействието върху климата на проектите за енергийна инфраструктура се оценява, преди те да бъдат включени в списъка на „проектите от общ интерес“ (ПОИ)*. Проверката се основава на жалба, в която се твърди, че газовите проекти не се оценяват в достатъчна степен, преди да бъдат включени в списъка.

Омбудсманът е изпратил писмено искане до Комисията за допълнителна информация относно начина, по който тя е извършила такива оценки във връзка с проекти за газ и нефт, които са били определени като ПОИ.

* Проекти от общ интерес (ПОИ) са ключови трансгранични инфраструктурни проекти, които свързват енергийните системи на държавите от ЕС. ПОИ се ползват от предимствата на ускорено планиране и процедурите за издаване на разрешения и могат да кандидатстват за финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).