Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017 gällde följande institutioner

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017 gällde följande institutioner
256 Europeiska kommissionen 57,3 %
34 Europeiska rekryteringsbyrån 7,6 %
22 Europaparlamentet 4,9 %
17 Europeiska utrikestjänsten 3,8 %
16 Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 3,6 %
35 EU:s byråer 7,8 %
67 Övrigt 15,0 %