Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2021

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2021

Insyn och ansvarsskyldighet (t.ex. tillgång till information och handlingar)

89

29 %

Servicekultur

80

26 %

Korrekt användning av bedömningsutrymme (bl.a. i överträdelseförfaranden)

56

18 %

Respekt för processuella rättigheter

37

12 %

Respekt för grundläggande rättigheter

34

11 %

Rekrytering

31

10 %

God förvaltning i personalfrågor

27

9 %

Övrigt

12

4 %

Sund ekonomisk förvaltning

11

4 %

Allmänhetens deltagande i EU:s beslutsfattande

4

1,3 %

Etik

3

1 %

Visselblåsning

1

0,3 %

Anm: I vissa fall avslutade ombudsmannen undersökningar som gällde två eller fler ämnesområden. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.