Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Strateško delo leta 2018

Strateško delo leta 2018

5

strateških preiskav leta 2018

 

· Odgovornost Sveta pri zakonodajnem delu

· Ravnanje Komisije v primerih vrtljivih vrat, ki zadevajo uslužbence EU

· Dejavnosti Evropske agencije za zdravila pred predložitvijo vlog

· Dostopnost spletišč Komisije za invalide

· Obravnava invalidov v skupnem sistemu zdravstvenega zavarovanja EU

10

strateških pobud leta 2018 (prošnje za pojasnila, ne formalne preiskave)

 

· Politike za preprečevanje nadlegovanja v javni upravi EU

· Vrtljiva vrata v številnih institucijah, organih in agencijah EU

· Preglednost v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU

· Predlogi za izboljšanje evropske državljanske pobude

· Zaščita otrok pri migracijah in vračanju

· Inšpekcijski pregledi v zvezi s pravili EU o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč

· Evropske šole in invalidi

· Pritožbeni mehanizmi za evropske strukturne in investicijske sklade

· Ocenjevanje tveganja EU v živilski verigi

· Uporaba jezikov v javni upravi EU