Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Institucije, na katere so se nanašale preiskave, ki jih je leta 2017 izvedel urad evropske varuhinje človekovih pravic

Institucije, na katere so se nanašale preiskave, ki jih je leta 2017 izvedel
urad evropske varuhinje človekovih pravic
256 Evropska komisija 57,3 %
34 Evropski urad za izbor osebja 7,6 %
22 Evropski parlament 4,9 %
17 Evropska služba za zunanje delovanje 3,8 %
16 Evropski urad za boj proti goljufijam 3,6 %
35 Agencije EU 7,8 %
67 Drugo 15,0 %