Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Strategická práca v roku 2018

Strategická práca v roku 2018

5

Strategické vyšetrovania v roku 2018

 

· Zodpovednosť legislatívnej práce Rady

· Riadenie situácií „otáčavých dverí“ zo strany Komisie týkajúcich sa zamestnancov EÚ

· Aktivity Európskej agentúry pre lieky pred predložením žiadosti

· Dostupnosť webových stránok Komisie pre osoby so zdravotným postihnutím

· Zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločného systému zdravotného poistenia EÚ

10

Strategické iniciatívy v roku 2018 (žiadosti o vysvetlenie, neformálne vyšetrovania)

 

· Politika boja proti obťažovaniu vo verejnej službe EÚ

· „Otáčavé dvere“ v rôznych inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ

· Transparentnosť v súvislosti s brexitom

· Návrhy na zlepšenie európskej iniciatívy občanov

· Ochrana detí pri migrácii a návratoch

· Inšpekcie týkajúce sa pravidiel EÚ týkajúcich sa látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

· Európske školy a osoby so zdravotným postihnutím

· Mechanizmy podávania sťažností v prípade európskych štrukturálnych a investičných fondov

· Hodnotenie rizík potravinového reťazca zo strany EÚ

· Používanie jazykov vo verejnej službe EÚ