Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Témy strategickej činnosti v roku 2021

Témy strategickej činnosti v roku 2021

Strategické vyšetrovania

· Ako Európska komisia rieši presuny svojich zamestnancov v rámci javu tzv. otáčavých dverí

· Transparentnosť interakcií Európskej komisie so zástupcami tabakového priemyslu

· Ako si Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) plní povinnosti v oblasti základných práv a zabezpečuje zodpovednosť vo vzťahu k svojim rozšíreným povinnostiam

· Ako Európska obranná agentúra (EDA) vybavila žiadosť svojho bývalého výkonného riaditeľa o prevzatie vedúcej funkcie v spoločnosti Airbus

· Ako Európska komisia monitoruje využívanie fondov EÚ na podporu práva na nezávislý život pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby

· Európska investičná banka, ktorá má k dispozícii určité osobné informácie o uchádzačoch o zamestnanie pred rozhodnutím o prijatí do zamestnania

Strategické iniciatívy (žiadosti o vysvetlenie, neformálne vyšetrovania)

· Spôsob, akým inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ zaznamenávajú textové a rýchle správy prijaté/odoslané zamestnancami pri výkone ich funkcie

· Umelá inteligencia a administratíva EÚ

· Povinnosť administratívy EÚ informovať verejnosť o tom, ako si uplatniť právo na prístup verejnosti k dokumentom EÚ

· Transparentnosť portálu EÚ na riadenie verejných súťaží o zmluvy zadávané inštitúciami EÚ

· Povinnosti Európskej komisie týkajúce sa transparentnosti v kontexte nadchádzajúceho preskúmania právnych predpisov EÚ v oblasti tabaku

· Ako Európska komisia sprístupňuje informácie o stretnutiach medzi komisármi a organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami

· Ako Európska komisia zabezpečuje dodržiavanie ľudských práv v kontexte medzinárodných obchodných dohôd