Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2021

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2021

20 536

ľudí, ktorým bola poskytnutá pomoc

17 060

rád poskytnutých prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovom sídle úradu ombudsmana

2 166

nových riešených sťažností

1 310

žiadostí o informácie, na ktoré útvary úradu ombudsmana odpovedali

338

začatých vyšetrovaní

332

vyšetrovaní začatých na základe sťažností

6

vyšetrovania začaté z vlastného podnetu

305

uzavretých vyšetrovaní

300

uzavretých vyšetrovaní, ktoré sa začali na základe sťažnosti

5

uzavretých vyšetrovaní z vlastného podnetu