Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Działania strategiczne w 2018 r.

Działania strategiczne w 2018 r.

5

Dochodzenia strategiczne w 2018 r.

 

· Odpowiedzialność za działania ustawodawcze Rady

· Zarządzanie przez Komisję sytuacjami „drzwi obrotowych” dotyczącymi pracowników UE

· Działania Europejskiej Agencji Leków podejmowane przed złożeniem dokumentacji

· Dostępność stron internetowych Komisji dla osób niepełnosprawnych

· Traktowanie osób niepełnosprawnych w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego

10

Inicjatywy strategiczne w 2018 r. (wnioski o wyjaśnienia, a nie formalne dochodzenia)

 

· Strategie przeciwdziałania napastowaniu w służbie publicznej UE

· Zjawisko „drzwi obrotowych” w szeregu instytucji, organów i agencji UE

· Przejrzystość brexitu

· Propozycje dotyczące usprawnienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej

· Ochrona dzieci podczas migracji i powrotów

· Kontrole przepisów unijnych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową

· Szkoły europejskie i osoby niepełnosprawne

· Mechanizmy rozpatrywania skarg dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

· Unijna ocena ryzyka łańcucha żywnościowego

· Używanie języków w służbie publicznej UE