Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Strategische werkzaamheden in 2018

Strategische werkzaamheden in 2018

5

Strategische onderzoeken in 2018

 

· Verantwoording voor de wetgevende werkzaamheden van de Raad

· Omgang van de Commissie met draaideurconstructies bij loopbaanstappen van EU-medewerkers

· Activiteiten van het Europees Geneesmiddelenbureau voorafgaand aan het indienen van een vergunningsaanvraag

· Toegankelijkheid van websites van de Commissie voor personen met een handicap

· Behandeling van personen met een handicap in het kader van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering

10

In 2018 geopende strategische initiatieven (verzoeken om opheldering, geen formele onderzoeken)

 

· Beleid ter bestrijding van intimidatie in het ambtenarenapparaat van de EU

· Draaideurconstructies bij een reeks EU-instellingen, -organen en -agentschappen

· Transparantie over brexit

· Voorstellen ter verbetering van het Europees burgerinitiatief

· Bescherming van kinderen bij migratie en terugkeer

· Inspecties betreffende EU-voorschriften voor stoffen die de ozonlaag afbreken

· Europese scholen en personen met een handicap

· Klachtenprocedures voor Europese structuur- en investeringsfondsen

· Risicobeoordeling door de EU van de voedselketen

· Gebruik van talen binnen het ambtenarenapparaat van de EU