Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Klachten overgedragen aan andere instellingen en organen; klagers die door de Europese Ombudsman in 2017 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen (in totaal 1 148)

Klachten overgedragen aan andere instellingen en organen; klagers die door de Europese Ombudsman in 2017 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen (in totaal 1 148)
Een lid van het Europees netwerk van ombudsmannen, waarvan: 624 54,3 %
     
een nationale of regionale ombudsman of soortgelijk orgaan 566 49,3 %
de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement 58 5,0 %
de Europese Commissie 72 6,3 %
andere instellingen en organen 452 39,4 %
N.B.: Aangezien de Ombudsman de klager in sommige zaken meer dan één type advies gaf, komen deze percentages opgeteld boven 100 % uit.