Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Door de Europese Ombudsman ondernomen actie naar aanleiding van in 2021 behandelde nieuwe klachten

Door de Europese Ombudsman ondernomen actie naar aanleiding van in 2021 behandelde nieuwe klachten

958

Advies gegeven of zaak doorverwezen naar ander klachtenbehandelingsorgaan

44,2 %

876

Antwoord aan klager dat er geen verder advies kan worden gegeven

40,5 %

332

Onderzoek geopend

15,3 %