Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2021 afgesloten onderzoeken

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2021 afgesloten onderzoeken

Transparantie en verantwoording (bv. toegang tot informatie en documenten)

89

29 %

Dienstverleningscultuur

80

26 %

Gepast gebruik van bevoegdheden (ook bij inbreukprocedures)

56

18 %

Inachtneming van procedurele rechten

37

12 %

Inachtneming van de grondrechten

34

11 %

Werving

31

10 %

Goed beheer van personeelszaken

27

9 %

Overig

12

4 %

Goed financieel beheer

11

4 %

Burgerparticipatie in het EU-besluitvormingsproces

4

1,3 %

Ethiek

3

1 %

Klokkenluiders

1

0,3 %

Noot: In sommige zaken werden onderzoeken met twee of meer onderwerpen afgesloten. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.