Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Xogħol strateġiku fl-2018

Xogħol strateġiku fl-2018

5

Investigazzjonijiet strateġiċi 2018

 

· Ir-responsabbiltà tax-xogħol leġiżlattiv tal-Kunsill

· Il-ġestjoni mill-Kummissjoni tas-sitwazzjonijiet ta’ “bibien iduru” li jirrigwardaw lill-persunal tal-UE

· Attivitajiet ta’ qabel is-sottomissjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

· L-aċċessibbiltà tas-siti web tal-Kummissjoni għall-persuni b’diżabbiltà

· It-trattament ta’ persuni b’diżabbiltà taħt ir-Reġim Komuni tal-Assigurazzjoni tal-Mard

10

Inizjattivi strateġiċi 2018 (talbiet għal kjarifika, investigazzjonijiet mhux formali)

 

· Politika kontra l-fastidju fis-servizz ċivili tal-UE

· “Bibien iduru” f’firxa ta’ istituzzjonijiet, korpi u aġenziji tal-UE

· It-trasparenza ta’ Brexit

· Suġġerimenti għat-titjib tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

· Il-protezzjoni tat-tfal fil-migrazzjoni u fir-ritorn

· Spezzjonijiet rigward ir-regoli tal-UE dwar is-sustanza li jnaqqsu s-saff tal-ożonu

· L-Iskejjel Ewropej u l-persuni b’diżabbiltà

· Il-mekkaniżmi tal-ilment għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej

· Il-valutazzjoni tar-riskju tal-UE tal-katina alimentari

· L-użu tal-lingwi fis-servizz ċivili tal-UE