Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Citām iestādēm un struktūrām nosūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2017. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām (kopā 1 148)

Citām iestādēm un struktūrām nosūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2017. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām (kopā 1148)

Eiropas ombudu tīkla loceklis, no tiem:

624

54,3 %

     

valsts vai reģionālais ombuds vai līdzīga iestāde

566

49,3 %

Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja

58

5,0 %

Eiropas Komisija

72

6,3 %

citas iestādes un struktūras

452

39,4 %

Piezīme. Tā kā dažās lietās Ombuds sniedza sūdzības iesniedzējam vairāk nekā viena veida padomu, norādītā procentuālā daļa kopā pārsniedz 100 %.