Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Citām iestādēm un struktūrām nosūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2017. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām (kopā 1 148)

Citām iestādēm un struktūrām nosūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2017. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām (kopā 1148)
Eiropas ombudu tīkla loceklis, no tiem: 624 54,3 %
     
valsts vai reģionālais ombuds vai līdzīga iestāde 566 49,3 %
Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja 58 5,0 %
Eiropas Komisija 72 6,3 %
citas iestādes un struktūras 452 39,4 %
Piezīme. Tā kā dažās lietās Ombuds sniedza sūdzības iesniedzējam vairāk nekā viena veida padomu, norādītā procentuālā daļa kopā pārsniedz 100 %.