Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

2018 m. strateginė veikla

2018 m. strateginė veikla

5

2018 m. strateginiai tyrimai

 

· Atskaitomybė už Tarybos atliekamą teisėkūros darbą

· Veiksmai, kurių imasi Komisija spręsdama su „sukamųjų durų“ reiškiniu susijusius klausimus, aktualius ES darbuotojams

· Europos vaistų agentūros išankstinio pateikimo veikla

· Komisijos interneto svetainių prieinamumas neįgaliesiems

· Neįgaliesiems sudaromos sąlygos pagal bendrąją sveikatos draudimo sistemą

10

2018 m. strateginės iniciatyvos (prašymai suteikti daugiau informacijos, neoficialūs tyrimai)

 

· Kovos su priekabiavimu politika ES viešojoje tarnyboje

· „Sukamųjų durų“ reiškinys įvairiose ES institucijose, įstaigose ir agentūrose

· „Brexit'o“ skaidrumas

· Pasiūlymai dėl Europos piliečių iniciatyvos patobulinimo

· Vaikų apsauga migracijos ir grąžinimo procesų metu

· Patikrinimai dėl ES taisyklių, susijusių su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis

· Europos mokyklos ir neįgalieji

· Su Europos struktūriniais ir investiciniais fondais susijusių skundų nagrinėjimo mechanizmai

· ES maisto grandinės rizikos vertinimas

· Kalbų vartojimas ES viešojoje tarnyboje