Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

2017 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis:

2017 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis:
256 Europos Komisija 57,3 %
34 Europos personalo atrankos tarnyba 7,6 %
22 Europos Parlamentas 4,9 %
17 Europos išorės veiksmų tarnyba 3,8 %
16 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 3,6 %
35 ES agentūros 7,8 %
67 Kitos 15,0 %