Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

2021 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

2021 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais)

89

29 %

Tarnybų teikiamų paslaugų kultūra

80

26 %

Tinkamas veikimas savo nuožiūra (taip pat ir vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūras)

56

18 %

Procedūrinių taisyklių laikymasis

37

12 %

Pagarba pagrindinėms teisėms

34

11 %

Įdarbinimas

31

10 %

Tinkamas su darbuotojais susijusių klausimų sprendimas

27

9 %

Kita

12

4 %

Patikimas finansų valdymas

11

4 %

Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus

4

1,3 %

Etika

3

1 %

Demaskuojamasis informavimas

1

0,3 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau temų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.