Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Az európai ombudsman 2020-ben lezárt vizsgálatainak eredményei

Az európai ombudsman 2020-ben lezárt vizsgálatainak eredményei

Nem történt hivatali visszásság

187

47,5%

Az intézmény rendezte az ügyet, megvalósult megoldások, részben megvalósult megoldások

174

44,2%

További vizsgálat nem indokolt

31

7,9%

Hivatali visszásság történt, elfogadott vagy részben elfogadott ajánlás

6

1,5%

Egyéb

4

1%

Megjegyzés: Néhány esetben az ombudsman két vagy több okból zárta le a vizsgálatokat. A fenti százalékok ezért összesen 100%-nál többet tesznek ki.