Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Pritužbe proslijeđene drugim institucijama i tijelima; podnositelji pritužbi kojima je europska ombudsmanica savjetovala da se obrate drugim institucijama i tijelima u 2017. (ukupno 1 148)

Pritužbe proslijeđene drugim institucijama i tijelima; podnositelji pritužbi kojima je europska ombudsmanica savjetovala da se obrate drugim institucijama i tijelima u 2017. (ukupno 1 148)

Član Europske mreže pučkih pravobranitelja od čega je:

624

54,3 %

     

Nacionalni ili regionalni pučki pravobranitelj ili slično tijelo

566

49,3 %

Odbor za predstavke Europskog parlamenta

58

5,0 %

Europska komisija

72

6,3 %

Druge institucije i tijela

452

39,4 %

Napomena: U nekim je slučajevima Ombudsman podnositelju pritužbe dao više vrsta savjeta pa je zbroj prethodno prikazanih postotaka veći od 100 %.