Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Obair straitéiseach in 2018

Obair straitéiseach in 2018

5

Fiosrúcháin straitéiseacha 2018

 

· Cuntasacht obair reachtach na Comhairle

· An bainistiú a dhéanann an Coimisiún ar “chásanna atriallacha” a bhaineann le foireann AE

· Gníomhaíochtaí réamh‐iarratais na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí

· Inrochtaineacht shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin do dhaoine faoi mhíchumas

· Cóireáil daoine faoi mhíchumas faoin gComhscéim Árachais Breoiteachta

10

Tionscnaimh straitéiseacha 2018 (iarrataí ar shoiléiriú, seachas fiosrúcháin fhoirmiúla)

 

· Beartais frithchiaptha i státseirbhís an AE

· “Cásanna atriallacha” i raon institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí de chuid AE

· Trédhearcacht Brexit

· Moltaí chun an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a fheabhsú

· Leanaí a chosaint san imirce agus cur ar ais

· Iniúchtaí a bhaineann le rialacha AE maidir le substaintí ídithe ózóin

· Scoileanna Eorpacha agus daoine faoi mhíchumas

· Sásraí gearáin le haghaidh Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa

· Measúnú riosca AE ar an mbiashlabhra

· Úsáid teangacha i státseirbhís AE