Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Ba leis na hinstitiúidí seo a leanas a bhain na fiosrúcháin a sheol an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

Ba leis na hinstitiúidí seo a leanas a bhain na fiosrúcháin a sheol an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

256

An Coimisiún Eorpach

57.3 %

34

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

7.6 %

22

Parlaimint na hEorpa

4.9 %

17

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

3.8 %

16

An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise

3.6 %

35

Gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh

7.8 %

67

Eile

15.0 %