Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Gearáin a cuireadh ar aghaidh chuig institiúidí agus comhlachtaí eile; gearánaigh ar mhol an tOmbudsman Eorpach dóibh dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile sa bhliain 2017 (1 148 ngearán san iomlán)

Gearáin a cuireadh ar aghaidh chuig institiúidí agus comhlachtaí eile; gearánaigh ar mhol an tOmbudsman Eorpach dóibh dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile sa bhliain 2017 (1 148 ngearán san iomlán)

Ball de Líonra Eorpach na nOmbudsman, miondealaithe mar seo a leanas:

624

54.3 %

     

Ombudsman náisiúnta nó réigiúnach nó comhlacht den chineál céanna

566

49.3 %

Coiste Pharlaimint na hEorpa um Achainíocha

58

5.0 %

An Coimisiún Eorpach

72

6.3 %

Institiúidí agus comhlachtaí eile

452

39.4 %

Nóta: Toisc gur thug an tOmbudsman níos mó ná aon chineál comhairle amháin don ghearánach i roinnt cásanna, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuas.